entreprenad

Rudskoga Flaktankar RSM 300/400

Svensktillverkad, Transportgodkänd

flaktank
200 300 400
Bruttovolym, lit 200 300 400
Nettovolym, lit 180 280 380
Längd, mm 350 500 650
Bredd, mm 1000 1000 1000
Höjd, mm 600 600 600
Godstjocklek, mm 3 3 3
Vikt, netto, kg 150 170 190
Maxvikt, kg 370 470 570
produktblad contactme

Flaktanken är utformad för att passa på mindre lastbilsflak. Meningen är att man enkelt ska kunna ta med sig dieseln till ochfrån arbetsplatsen, vilket i sin tur minskar risken att bli bestuelen.Tanken rymmer 300 alt. 400 liter, och kan får med tillbehören: lådhurtsar, förvaringsplan, pupsats, nivåmätare samt 100-liter rostfri tank för svampmedel.

Vår internationellt godkända bränsletank (IBC) för transport av diesel tillverkas i Sverige, vilket borgar för god kvalitet. Tanken är provad och godkänd av SverigesProvnings- och forskningsinstitut (SP) och uppfyller gällande bestämmelser enligt:ADR(vägtransport), RID(järnvägstransport) och IMDG(sjötransport). Tanken uppfyllerdärmed FN:s miljöregler för transport av miljöfarligt gods.

 

Goransons

Fabriksgatan 1, 533 33 Götene

Tel. 0511-515 15

Fax. 0511-506 33

E-post. info@goransons.com

Öppetider Verkstad Mån-Fre: 07.00-16.00

Öppetider Butiken Mån-Fre: 07.00-17.00